Objectius assolits 2019


Servei Resum Descripció Estat Creat
e-Contractació - TEEC

TEEC: adaptació a la Llei de contractes (9/2017)

Adaptació del TEEC a la Llei de contractes (9/2017).

Tancada
e-Contractació - e-Licita

e-Licita: renovació de la funcionalitat de Presentació telemàtica d'ofertes

Primer semestre 2019: renovació de la funcionalitat de Presentació telemàtica d'ofertes

Tancada
e-Contractació - e-Licita

Sobre Digital: noves funcionalitats

Possibilitat de còpia de configuració de sobres i configuració de diferents sobres per lots.

Resolta
e-Contractació - PSCP

PSCP: actuacions tècniques per optimitzar el rendiment de l'eina

Adaptació de la plataforma per millorar el rendiment del portal.

Tancada
e-Contractació - Registre públic de contractes

RPC: webservices per la tramesa de contractes

Possibilitat d'integració per la tramesa de contractes a través dels gestors d'expedients.

Resolta
e-NOTUM

Integrar nous mecanismes d’identificació segons REIDAS

Adaptació del servei als nivells d'identificació d'acord al reglament europeu eiDAS.

Tancada
e-VALISA - e-VALISA

Revisió funcionalitats dels visualitzadors

Canvis a les safates per gestionar com a visualitzador i destinatari de forma independent les valises rebudes.

Tancada
eFACT

Posada a producció projecte europeu factura electrònica

Recepció de factures electròniques de proveïdors europeus, seguint la norma EN16931.

Tancada
EACAT TRÀMITS - EACAT

Creació apartat "El meu ens"

Creació d'un apartat on el gestor podrà personalitzar aspectes de la informació relativa al seu ens

Què hem fet?

Tancada
EACAT TRÀMITS - EACAT

Creació de grups d'usuaris a EACAT per poder segmentar l'accés a les trameses genèriques

Possibilitat de crear grups d'usuaris amb l'objectiu de poder segmentar l'accés a les trameses genèriques emeses per l'ens

Què hem fet?

Tancada
EACAT TRÀMITS - EACAT

Millores mòdul "Els meus tràmits"

L'objectiu de la millora és poder indicar quins tràmits ja s'estan tractant entre tots els rebuts
Què hem fet?

  • El 26 de febrer s'inclou una nova pestanya unificada de tràmits per millorar-ne la gestió. Més informació aquí
Resolta
Hèstia - Hèstia

Registre d'Informació Compartida (RIC)

Incorporar el Registre d'Informació Compartida (RIC) entre les 83-84 ABSS que són usuàries d'Hèstia, cal que puguin compartir la informació dels 9 elements de la cartera que el DTASF ha definit inicialment.

Tancada
Hèstia - Hèstia

Elaboració informes d'activitat

Fer accessibles informes elaborats amb el sistema d'intel·ligència de negoci als professionals de Serveis Socials Bàsics i els seus equips de gerència.

Tancada
idCAT - idCAT Mòbil

Actualització de l'operativa (suspensió, revocació)

possibilitat de que les entitats de registre puguin revocar idcatmobil i també suspensió telefònica. igual que idCAT Certificat

Tancada
Representa

Desplegament entorn ciutadà

Creació d'un entorn web adreçat al ciutadà i a les empreses, en el que podran:

  • Inscriure representacions.
  • Revocar i renunciar les seves representacions.
  • Gestionar i consultar les seves representacions.
Tancada
T-CAT - T-CAT

Superació auditoria EIDAS 2019

Cada 2 anys els prestadors de servei de certificació han de superar l'auditoria que realitza el Ministeri conforme s'està operant conforme al reglament europeu EIDAS i la normativa estatal

Tancada
Via Oberta

Formulari únic de sol·licitud de serveis per procediment i nou formulari AEAT

  • formularis
  • posada en funcionament
  • guia de com sol·licitar el serveis
  • guia de com sol·licitar AEAT,
  • formacions i traspàs a CAU
Tancada
Via Oberta - Via Oberta

Auditories IDESCAT

Auditories IDESCAT Compliment conveni amb IDESCAT

Tancada
Via Oberta - Via Oberta

Actualització de les Cartes de Serveis

manteniment de les cartes existents, elaboració de noves, incorporació de noves modalitats

Tancada
Via Oberta - Prestacions socials públiques (INSS)

Realització, acompanyament i gestió de totes les auditories mensuals de l'INSS

Auditories INSS 2019

Tancada

Modificació de tota la normativa d'autorització

Actualització de la normativa associada a les altes dels serveis.

Tancada