Full de ruta ERES


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Desenvolupar i oferir una capa de serveis web a ERES 2.0 per a la integració amb altres sistemes d’informació externs al Consorci AOC

Oberta

En concret, aquest catàleg de serveis web s’ha d’organitzar en funció dels diferents mòduls que ofereix l’ERES 2.0:

 • Serveis web que permetin gestionar el mòdul de persones i territori
 • Serveis web que permetin la gestió dels documents incorporats al repositori documental
 • Serveis web que permetin gestionar els assentaments del mòdul de registre d’entrada i sortida de documents
 • Serveis web que permetin gestionar els expedients del mòdul de registre d’expedients

Millores mòdul d'administració ERES 2.0

En Progres

Inclou les següents millores:

 • Càrrega massiva de dades de tercers en el mòdul de persones i domicilis.
 • Vinculació del quadre de classificació/catàleg de procediments a les àrees i unitats de treball per facilitar l’assignació del procediment quan es fa l’alta d’un assentament i/o expedient.
 • Desenvolupar un apartat d’estadístiques d’ús de l’eina per poder monitoritzar l’ús del servei.

Millores mòdul registre d'expedients ERES 2.0

Oberta

Inclou les següents millores:

 • Millorar la gestió d'estats dels expedients.
 • Millorar el mòdul de transferències d’expedients finalitzats amb el servei iArxiu del Consorci AOC.

Integració d'ERES 2.0 amb el MUX 3.0

Oberta

Desenvolupar la integració amb el nou servei web del registre unificat (MUX 3.0) i millorar l’extracció de les dades procedents del MUX per tal de poder reaprofitar aques-tes dades en el mòdul de registre d’entrada i sortida.

Millores mòdul de registre d’entrada i sortida ERES 2.0

En Progres

Inclou les següents millores:

 • Crear models de plantilles personalitzades a les necessitats dels usuari per generar els llistats i llibres de registre.
 • Crear funcionalitat per anul·lar un assentament mitjançant una diligència.
 • Definir les tipologies documentals