Full de ruta e-TRAM


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Finalització de l’adequació dels tràmits eTRAM i eTRAC tant en la seva fitxa descriptiva com en el model de formulari a la llei 39/15 i en relació al nou RGPD – Procediment de canvi de les dades peu legal amb suport

Oberta

Finalització de l’adequació dels tràmits eTRAM i eTRAC tant en la seva fitxa descriptiva com en el model de formulari a la llei 39/15 i en relació al nou RGPD – Procediment de canvi de les dades peu legal amb suport

Evolucionar el servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0 / Continuar amb les tasques d'evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0

Oberta

Evolucionar el servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0 / Continuar amb les tasques d'evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0

Evolutius per donar de baixa els ens i preparació del model/procediment per poder extreure i posar a disposició les dades als ens

Oberta

Evolutius per donar de baixa els ens i preparació del model/procediment per poder extreure i posar a disposició les dades als ens

Definició del pla de transició i migració i preparació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Oberta

Definició del pla de transició i migració i preparació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Suport a la oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina eTRAM

Oberta

Suport a la oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina eTRAM

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Oberta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Continuar amb l’increment d’activitat un 30% i increment segons objectius generals del 98% de disponibilitat del servei

Oberta

Continuar amb l’increment d’activitat un 30% i increment segons objectius generals del 99% de disponibilitat del servei

Dotar als ajuntament de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA/ (95% dels ajuntaments)

Oberta

Dotar als ajuntament de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA/ (95% dels ajuntaments)

Formacions previstes a territori (definir amb subdirecció el trasllat al nou model de formació)

Oberta

Formacions previstes a territori (definir amb subdirecció el trasllat al nou model de formació)