Full de ruta e-TRAM


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Posada en marxa de la integració de tràmits directe

Oberta

Facilitar als ens la posada en marxa d'entrada dels seus assentaments a la seva eina de registre sense haver de forçar l'enviament des de eTRAM.

Adaptació d'eTRAM al nou model de gestió de FUE

Oberta

Adaptació al nou model de gestió de FUE que inclou treballs per adequar el servei a les necessitats normatives i funcionals del servei FUE.

Dotar als ajuntaments de servei de tramitació per a la ciutadania (eTRAM o altres de mercat)

Oberta

Implantar eTRAM als ens que no comptin amb cap solució de tramitació ciutadana, i col·laborar en la migració de la informació dipositada a eTRAM dels organismes que passin a utilitzar gestors d'expedients que incloguin la tramitació amb la ciutadania.

Evolucionar el servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0

Oberta

Migrar els tràmits de la versió actual al nou eTRAM2.0.