Full de ruta Via Oberta


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Actualització de les Cartes de Serveis

Tancada

manteniment de les cartes existents, elaboració de noves, incorporació de noves modalitats

Formulari únic de sol·licitud de serveis per procediment i nou formulari AEAT

Tancada
  • formularis
  • posada en funcionament
  • guia de com sol·licitar el serveis
  • guia de com sol·licitar AEAT,
  • formacions i traspàs a CAU

Assoliment de nous serveis d'alta demanda per al consum de les AAPP catalanes

Tancada

Assoliment de nous serveis d'alta demanda per al consum de les AAPP catalanes, com per exemple la Vida Laboral (TGSS), Renda garantida (Dept. Treball), Certificat de darreres voluntats (Dept Justícia). Les fases per l'assoliment són: detecció, negociació, seguiment del desenvolupament, creació de la carta de serveis, posada a disposició al formulari i difusió de la posada en funcionament.

Modificació de tota la normativa d'autorització

Tancada

Actualització de la normativa associada a les altes dels serveis.

Refer el servei dels Col·legis Professionals (DCOC)

En Progres

Refer el servei del DCOC (detecció, negociacions, seguiment del desenvolupament, creació de la carta de servei, posada a disposició del formulari, difusió de la posada en funcionament)