Full de ruta Via Oberta


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Assoliment de nous serveis d'alta demanda per al consum de les AAPP catalanes

Oberta

Assoliment de nous serveis: Històric de prestacions, Beques, Renda garantida, Parelles estables (Dept. Treball), Certificat de darreres voluntats (Dept Justícia); correspondència INE-NIF; Les fases per l'assoliment són: detecció, negociació, seguiment del desenvolupament, creació de la carta de serveis, posada a disposició al formulari i difusió de la posada en funcionament.

Auditories periòdiques de consum de les dades

Oberta

Auditories INSS i IDESCAT.
Realització, acompanyament i gestió de totes les auditories mensuals de l'INSS i Auditories obligat`0ries IDESCAT

Actualització de les Cartes de Serveis

Oberta

Manteniment de les cartes existents, elaboració de noves, incorporació de noves modalitats

Definir el servei dels Col·legis Professionals (DCOC)

En Progres

Refer el servei del DCOC (detecció, negociacions, seguiment del desenvolupament, creació de la carta de servei, posada a disposició del formulari, difusió de la posada en funcionament)