Full de ruta e-TAULER


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Millora de la usabilitat i de la interfície de l'e-TAULER part pública i privada

Oberta

Revisió de la usabilitat i posada al dia de les funcionalitats i interfície del servei tant a la part pública com a la privada.

Funcionalitat d'esmena d'anuncis ja publicats

Oberta

Funcionalitat d'esmena d'un anunci ja publicat tal com es pot fer a PSCP: https://www.aoc.cat/knowledge-base/pscp_esmena/idservei/econtractacio/