Full de ruta REPRESENTA


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Desplegament entorn ciutadà

En Progres

Creació d'un entorn web adreçat al ciutadà i a les empreses, en el que podran:

  • Inscriure representacions.
  • Revocar i renunciar les seves representacions.
  • Gestionar i consultar les seves representacions.