Full de ruta Govern Obert


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Garantir la implantació de les millores prioritàries de Govern Obert

Oberta
  • Fomentar millores en la estructura, automatització i visualització dels ítems
  • Implementar avisos proactius als editors del portal
  • Avançar en la valoració dels ítems per part de la ciutadania
  • Potenciar una major interrelació entre portal de transparència i portal de dades obertes
  • Incrementar conjunts de dades públics per part dels ens
  • Avançar en la federació de dades obertes amb el portal de dades obertes de Catalunya