Full de ruta T-CAT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Definició nou perfil T-CAT P Núvol

Oberta

iniciar la definició del nou perfil necessari per a la T-CAT al núvol

Certificat per a persona física no treballador públic de les Administracions públiques

Oberta