Full de ruta T-CAT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Superació auditoria EIDAS 2019

Tancada

Cada 2 anys els prestadors de servei de certificació han de superar l'auditoria que realitza el Ministeri conforme s'està operant conforme al reglament europeu EIDAS i la normativa estatal

Definició nou perfil T-CAT Núvol

Oberta

iniciar la definició del nou perfil necessari per a la T-CAT al núvol

T-CAT P al núvol integració amb trustedx

Oberta

possibilitat de fer servir les t-cat p de manera remota