Full de ruta e-FACT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Posada a producció projecte europeu factura electrònica

En Progres

Recepció de factures electròniques de proveïdors europeus, seguint la norma EN16931.

Construccio nova versió eFACT 2.0

En Progres

Renovació del servei de factura electrònica:

  • Nova bústia de lliurament.
  • Nou portal de recepció de factures a l'EACAT.
  • Nou mecanisme d'integració per a l'enviament i consulta de les factures mitjançant serveis web.