Full de ruta e-FACT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Construccio nova versió eFACT 2.0

Oberta

Renovació del servei de factura electrònica:

  • Nova bústia de lliurament.
  • Nou portal de recepció de factures a l'EACAT.
  • Nou mecanisme d'integració per a l'enviament i consulta de les factures mitjançant serveis web.

Posada a producció projecte europeu factura electrònica

Oberta

Recepció de factures electròniques de proveïdors europeus, seguint la norma EN16931.