Full de ruta HÈSTIA


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Registre d'Informació Compartida (RIC)

Tancada

Incorporar el Registre d'Informació Compartida (RIC) entre les 83-84 ABSS que són usuàries d'Hèstia, cal que puguin compartir la informació dels 9 elements de la cartera que el DTASF ha definit inicialment.

Elaboració informes d'activitat

Tancada

Fer accessibles informes elaborats amb el sistema d'intel·ligència de negoci als professionals de Serveis Socials Bàsics i els seus equips de gerència.