Full de ruta HÈSTIA


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Incorporació eina de cribratge SSM-CAT a l'Hèstia

En Progres

Cal incorporar eines de cribratge a l'Hèstia que permetin als professionals prendre decisions basades en resultats objectius

Desplegament doble factor d'autenticació a totes les ABSS

En Progres

Cal que abans de finalitzar aquest 2020, totes les ABSS utilitzin el doble factor d'autenticació per identificar-se a l'Hèstia, per tal de complir amb el Nivell mig de l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).

Migració del sistema d'incidències del flotador d'Hèstia de FootPrints a JIRA

Oberta

L'actual sistema de report d'incidències i peticions intern de l'Hèstia ha de passar a estar integrat internament amb l'eina corporativa JIRA i deixar de fer servir l'eina FootPrints

Càrrega massiva del CIP de les persones donades d'alta a l'Hèstia

Oberta

En col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s'ha d'aconseguir carregar el CIP de les persones donades d'alta a l'Hèstia de manera automàtica i transparent per a les ABSS

Ampliació de la informació compartida al RIC i potenciar-ne la consulta

Oberta

La informació dels recursos que es comparteixen en l'actualitat al RIC (Registre d'Informació Compartida) es pot ampliar amb més informació que pugui ser útil als professionals per al millor acompanyament de les persones.

Millorar els informes de BI per a les ABSS Hèstia i fomentar-ne l'ús

Oberta

Basant-se en les necessitats de les diverses ABSS, els informes d'intel·ligència de negoci disponibles per als coordinadors dins l'Hèstia, es poden millorar

Actualització contínua PDFs tràmits Hèstia Generalitat Catalunya

Oberta

Amb la revisió i adaptació prèvia per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s'actualitzaran els formularis de gestió de la Generalitat de Catalunya que els professionals poden utilitzar des de l'apartat de tràmits de l'Hèstia.

Millora bàsica mòdul SIAD de l'Hèstia

Oberta

En col·laboració amb l'Institut Català de les Dones i diverses professionals expertes en la matèria, s'ha de revisar i millorar mínimament el mòdul SIAD de l'Hèstia

Revisió i millora mòdul Hèstia d'Infància i Adolescència en risc

Oberta

Revisió i millora del mòdul de l'Hèstia d'Infància i Adolescència en risc

Revisió i ampliació consultes "VIA OBERTA" accessibles des de l'Hèstia

Oberta

Revisió i ampliació consultes "VIA OBERTA" accessibles des de l'Hèstia