Full de ruta PSCP


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Disseny de la renovació tecnològica de la PSCP per a la seva adaptació als nous requisits tecnològics dels principals navegadors del mercat.

En Progres

PSCP: s'analitzen les fases de renovació de l'eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.