Full de ruta EACAT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Creació de grups d'usuaris a EACAT per poder segmentar l'accés a les trameses genèriques

Tancada

Possibilitat de crear grups d'usuaris amb l'objectiu de poder segmentar l'accés a les trameses genèriques emeses per l'ens

Què hem fet?

Millores mòdul "Els meus tràmits"

Oberta

L'objectiu de la millora és poder indicar quins tràmits ja s'estan tractant entre tots els rebuts

Tancament expedients

Oberta

Possibilitat de donar per tancar un expedient a EACAT

Millores al catàleg de serveis

Oberta

Revisió i millora del catàleg actual i les seves funcionalitats, per tal de facilitar-ne el seu ús

SIR 2.0

En Progres

Posada en marxa d'una nova versió del sistema de tramitació SIR, que permetrà integració des de eines externes, tant per emetre com per acceptar/rebutjar/reenviar les peticions entrants.

Creació apartat "El meu ens"

Tancada

Creació d'un apartat on el gestor podrà personalitzar aspectes de la informació relativa al seu ens

Què hem fet?