Full de ruta idCAT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Licitacio i pilotatge nou portal EERR per registre presencial

Oberta

Actualització de l'operativa (suspensió, revocació)

En Progres

possibilitat de que les entitats de registre puguin revocar idcatmobil i també suspensió telefònica. igual que idCAT Certificat

Transformació de les entitats de registre idCAT

Oberta

adequació a la normativa actual, connexió via oberta, unió amb idCAT Mòbil, signatura biomètrica