Full de ruta idCAT


Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Licitacio i pilotatge nou portal EERR per registre presencial

Oberta

Transformació de les entitats de registre idCAT

Oberta

adequació a la normativa actual, connexió via oberta, unió amb idCAT Mòbil, signatura biomètrica

Descàrrega idCAT Certificat en P#12

Oberta