Full de ruta idCAT

Resum Estat Data estimada Descripció

Licitacio i pilotatge nou portal EERR per registre presencial

En Progres

modificar curs operados idcat on line

Tancada

nou curs idCAT operadors més usable i actualitzat a les siutacions actuals

Millores idcat

Oberta

desacoplar el sistema monolitic 

millores mb connexio amb via oberta i mux

prova de concepta amb un portal

CREACIÓ XATBOT IDCAT

Tancada

Creació d'un xatbot idcat per a facilitar les consultes