Full de ruta e-TAULER

Resum Estat Data estimada Descripció

Extracció actualitzable de dades de l'e-TAULER

En Progres

Després d'haver-ne parlat amb en Roger Noguera i en Manel Rella, obro aquest tiquet per tal de demanar-los la seva ajuda per de trobar la manera d'obtenir un seguit de dades de l'e-TAULER de tal manera que es pugin actualitzar amb una determinada periodicitat i explotar-les a Power BI per tal de fer-ne un quadre de comandament.

Amb el document d'integració: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2014/11/DI-Modalitats-E-TAULER1-1.pdf  com a punt de referència, les dades que, en primera instància, necessitaria que o bé via Query o bé a través de DWH es poguessin estirar són les següents:

//edicte/idEdicte
//edicte/informacio/titol
//edicte/informacio/idioma
//edicte/dataIniciPublicacio
//edicte/dataFiPublicacio
//edicte/edicteExtern/codiEnsOrigen
//edicte/edicteExtern/nomEnsOrigen
//edicte/edicteExtern/dataRecepcio
//edicte/dadesAddicionals/nifs
//edicte/referencia/url
/peticioModificarEdicte/idEdicte
/peticioModificarEdicte/dataFiPublicacio
/peticioCancellarEdicte/idEdicte
/peticioDespenjarEdicte/idEdicte
/peticioConsultarDocumentEdicte/idEdicte
/peticioConsultarDocumentEdicte/diligencia
/peticioConsultarDocumentEdicte/diligencia/idiomaDiligencia
/peticioConsultarDocumentEdicte/diligencia
/formatDiligencia
/respostaConsultarEstatEdicte/dataIniciPublicacio
/respostaConsultarEstatEdicte/dataIniciPublicacioEfectiva
/respostaConsultarEstatEdicte/dataFiPublicacio
/respostaConsultarEstatEdicte/dataFiPublicacioEfectiva

No he trobat idens i nomens de l'ens usuari del servei, però entenc que si aquestes dades apareixen a l'URL i al nom de pàgina, s'haurien de poder estirar d'algun llloc.

Aquesta és la meva "carta al reis" però si és igual de complex estirar aquestes dades que estirar-ho tot, si voleu es podria estirar tot, sempre que això sigui viable, és clar.

Gràcies per endavant.

Aquest

Històric obert dels anuncis a l'e-Tauler

Oberta

Trasllado una petició del CIDO (Diba) que ens diu que considera important

  • Objectiu: facilitar l'accés a la la ciutadania de l'històric de les publicacions al Tauler (encara que el procediment de publicitat associat ja estigui tancat)
  • Abast: 5 anys de les publicacions que no continguin dades personals
  • Aquesta és una petició del CIDO (Diba) atès que des del seu cercador detecten que hi ha demana de consultar l'històric de publicacions del Tauler
  • Faig una proposta funcional (a validar per Jordi Parodi:
  1. Modificar Menú lateral dret: Tots els anuncis > "Tots els anuncis actius"
  2. Crear un Nou apartat al Menú lateral dret: "Històric anuncis". Si es clica es veu l'històric d'anuncis ordenats per data de publicació decreixent
  3. Habilitar que el Cercador del Tauler busqui a l'històric d'anuncis. Seria bo que en el resultat de la Cerca, els anuncis històrics es mostressin amb una etiqueta d'"Històric" o "No actius"
    Aquest tema es va comentar fa setmanes a Direcció