Full de ruta e-TRAM

Resum Estat Data estimada Descripció

Inici de les tasques de migració a eTRAM 2.0

En Progres

Inici de les tasques de migració a eTRAM 2.0

Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega

Oberta

Finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega

Adequació procediment de baixa de l'ens, extracció i posar a disposició dades de l'ens

Oberta

Adequació procediment de baixa de l'ens, extracció i posar a disposició dades de l'ens

Definició/execució del pla de transició i migració i preparació/execució/adaptació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Oberta

Definició/execució del pla de transició i migració i preparació/execució/adaptació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Continuar amb les tasques d'evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0

Oberta

Continuar amb les tasques d'evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM 2.0

Adaptació al nou model de gestió de FUE

En Progres

Adaptació al nou model de gestió de FUE donant suport i compliment a les necessitats de OGE.

Col·laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Oberta

Col·laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Suport a la oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina eTRAM

Oberta

Suport a la oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina eTRAM

Continuació de la migració a ajuntaments i resta ens

En Progres

Continuació de la migració a ajuntaments i resta ens

Dotar als ajuntament de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA/ (95% dels ajuntaments)

Oberta

Dotar als ajuntament de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA/ (95% dels ajuntaments)

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Oberta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Suport a oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina FUE

Oberta

Suport a oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina FUE