Full de ruta e-TRAM

Resum Estat Data estimada Descripció

Definició, redacció i adjudicació del nou plec e-TRAM

Resolta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec e-TRAM

Adequació al procediment de baixa de l’ens, extracció i posar a disposició dades de l’ens

En Progres

Adequació al procediment de baixa de l’ens, extracció i posar a disposició dades de l’ens.

En coordinació amb el nostre proveïdor i la nostra oficina tècnica.

Suport a la oficina tècnica en quan a integració amb expedients i integració eina eTRAM fins la migració dels ens

Oberta

Suport a la oficina tècnica en quan a integració amb expedients i integració eina eTRAM fins la migració dels ens

Col·laboració en el procediment de migració (millores, agilització, comunicació, i procés de treball)

Oberta

Col·laboració en el procediment de migració (millores, agilització, comunicació, i procés de treball)
1. En el disseny del calendari
2. En l'execució del planning quadrimestral
3. En la planificació de les formacions
4. En les tasques de comunicació

Definició / execució del pla de transició i migració i preparació/ execució /adaptació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Oberta

Definició / execució del pla de transició i migració i preparació/ execució /adaptació de les eines de la plataforma actual al nou eTRAM 2.0

Dotar als ajuntaments de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA

Oberta

Dotar als ajuntaments de servei de tramitació per la ciutadania (eTRAM o altres de mercat) / DIPTA

Continuació i finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega

Oberta
Continuació i finalització de la migració a 2.0 a tots els ens amb Mux descàrrega

Tasques de migració a eTRAM 2.0

Oberta

Tasques de migració a eTRAM 2.0

Continuar amb les tasques d’evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM

En Progres

Continuar amb les tasques d’evolució del servei per facilitar la migració dels ens a eTRAM

En coordinació amb cap de servei eTRAM 2.0 (Ferran Farriol) i l'equip de dinamització.

Col-laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Lle i 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

Oberta

Col-laboració amb OGE amb la gestió dels tràmits associats a la Finestreta Única Empresarial segons Lle i 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

Suport a oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina FUE

Oberta

Suport a oficina tècnica en quant a integració amb expedients i integració eina FUE

Publicacions i actualització mapa FUE

Oberta

Publicacions i actualització mapa FUE

Millores per seguir donant servei

Oberta

Millores per seguir donant servei

Activació canvi a FUE (activació end point a router) Tasques tècniques d'adequació de la nova versió als tràmits FUE en el moment de la baixa de l'ens a e-TRAM 1,0

Oberta

Activació canvi a FUE (activació end point a router) Tasques tècniques d'adequació de la nova versió als tràmits FUE en el moment de la baixa de l'ens a e-TRAM 1,0

Col·laboració amb equip de dinamització per aconseguir fer difusió de les tasques de migració a la comunitat

Oberta

Col·laboració amb equip de dinamització per aconseguir fer difusió de les tasques de migració a la comunitat

Procediment de baixa eTRAM 2.0 + tasques de comunicació als ens migrats

Oberta

Procediment de baixa eTRAM 2.0 + tasques de comunicació als ens migrats

Migració a eTRAM de 200 ens a finals de cada quadrimestre i donar de baixa els 50 % dels ens migrats en aquell període

Oberta

Migració a eTRAM de 200 ens a finals de cada quadrimestre i donar de baixa els 50 % dels ens migrats en aquell periode