Full de ruta e-FACT

Resum Estat Data estimada Descripció

Incloure dades Cesionari/Factoring al document factura que genera EACAT

Tancada

Incloure dades del cessionari, al document PDF de factura que es genera des del "Portal del receptor" a EACAT

Integració eFACT-MUXv3

Oberta

Integració a la nova versió de MUX v3

 

Nou portal de recepció de factures a EACAT.

Oberta

Actualització, tant a nivell tècnic com de les pantalles que hi ha a EACAT, per a la gestió de les factures electròniques.

Millora del tractament de les dades del registre a eFACT

Oberta

Actualment, eFACT guarda les dades de registre amb un unic string amb:

  • Numero de registre+TimeStampRegistre

          E2021000019_2021-03-09T10:46:59.000+01:00

Cal guardar les dades de registre que retorna MUX, en 2 camps interpretable per l'usuari

  • Numero de Registre: E2021000019
  • TimestampRegistre:   09/02/2021 10:46:59

 

Revisió pantalles consola d'eRECORDS

Tancada

Cal actualitzar les consultes i les pantalles de la consola de l'eRECORDS, per a que siguin més identificables per part dels usuaris del CAU