Full de ruta e-FACT

Resum Estat Data estimada Descripció

Gestió de codis DIR3 (eFACT) de les entitats

En Progres

Permetre que les entitats puguin gestionar els codis DIR3, i que aquests siguin visibles per als proveïdors.

Integració entitats via WS a eFACT

En Progres

Definició i desenvolupament d'una capa de serveis web perquè les entitats puguin integrar-se (descàrrega de factura i documentació i actualització d'estats). Aquesta capa ha de substituir l'actual FTP

Carrega múltiple de factures des de la Bústia de lliurament de factures.

Tancada

Permetre la càrrega de múltiples factures des de la Bustia de lliurament de factures

Creació de factures via web

Tancada

Permetre la creació i enviament de factures a eFACT