Full de ruta T-CAT

Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

superació de l'auditoria webtrust i eidas

En Progres

Millores en la carpeta del subscriptor i en els certificats de pseudonim

En Progres