Full de ruta CÒPIA

Resum Estat Data estimada Descripció

Eliminar algunes de les dades del signatari de la còpia autèntica per adaptar al principi de minimització de dades.

Tancada

Per adaptació als principis de minimització de dades  el servei Còpia no inclourà el correu electrònic a les dades del signatari del document original pel qual s'està fent la còpia autèntica de document electrònic signat digitalment.