Full de ruta VÀLID

Resum Estat Data estimada Descripció

Integració del signador per emprar TCAT-N

Tancada

Integrar el servei amb el signador centralitzat del Consorci, amb l'objectiu de desplegar certificats de treballador públic al núvol (TCAT-N), de forma que es pugui signar des del portasignatures i d'altres aplicacions integrades amb el signador

Desplegament prova de concepte nou VALid al núvol

En Progres

Durant el 2019 es produirà un refactoring del programari del Servei VALid, amb l'objectiu de millorar la seva disponibilitat. El nou VALid inclourà un redisseny de la interfície d'usuari, integració amb la nova versió de Cl@ve i d'altres funcionalitats requerides per les aplicacions que en fan ús.