Full de ruta EACAT

Resum Estat Data estimada Descripció

Integració EACAT-MUXv3

En Progres

Objectius

  • Integració amb MUX 3.0
  • Millorar la qualitat i quantitat de dades que s'informen al fer una petició de registre

Integració amb el nou DESA'L AWS

En Progres

Objectiu:

Guardar tots els documents generats de la tramitació interadministrativa d'EACAT al nou servei del DESA'L d'AWS. 

implementar sistema d’avisos per incloure tota la tramitació interadministrativa (eacat)

Oberta

Objectiu
Millorar el sistema d'avisos que s'envia a cada usuari cada dia per incloure tota la tramitació d'EACAT 2.0 (formularis TR, formularis OVER i formularis HTML 5).

L'usuari podrà escollir rebre de tots els serveis als quals té permís o bé poder escollir per uns serveis en concret

Nova pestanya del mòdul de registre (porlet)

En Progres

Objectiu de la millora:

Canviar el porlet de registre i canviar-lo de tecnologia TR a un porlet Liferay.

També cal canviar la font origen de dades per atacar a ElasticSearch que recollirà els assentaments de MUX, tant els realitzats en el MUX 2.0 com el MUX 3.0.