Full de ruta ERES

Resum Estat Data estimada Descripció

Millores a les metadades del documents i al traspàs d'aquestes cap al Còpia

Tancada

Afegir la possibilitat d'editar algunes metadades dels documents des de l'ERES (ex. camp Autor, estat d'elaboració) i/o permetre informar noves dades a la còpia autèntica realitzada a partir de la integració del servei amb el Còpia (data de vigència de la còpia).

Adaptació taules de tipologies documentals a codis Generalitat i codis NTI

Oberta

Les taules de càrrega de tipologies documentals que permeten referenciar-les des dels documents adjunts a ERES, incorporaran dues noves columnes per a incloure els codis predefinits als llistats de tipologies documentals de NTI i Generalitat.