Full de ruta AOC

Components Resum Estat Data estimada Descripció
Còpia

Incorporació de noves metadades a la còpia autèntica

Tancada

S'afegiran metadades de document tant a l'XML de la còpia autèntica com a la pantalla de generació de la còpia al servei accessible des de l'EACAT:

 • Data de vigència de la Còpia.
 • Data del document original.
Còpia

Desenvolupar nova versió aplicació nativa CÒPIA

Resolta

Incloure a l'aplicació nativa de CÒPIA les següents opcions:

 • Quan un escàner té doble alimentador poder escollir l'alimentador: safata i cristall
 • Quan un usuari té més d'un escàner connectat poder escollir l'escàner amb el qual voldrà fer la còpia
e-Contractació

Afegir valors per defecte en l'alta d'usuaris

Tancada

S'afegirà la data de vigència d'usuaris per defecte per a evitar casos de caducitat d'usuaris en arribar la data definida.

e-Contractació

Disseny de la renovació tecnològica de la PSCP per a la seva adaptació als nous requisits tecnològics dels principals navegadors del mercat.

Tancada

PSCP: s'analitzen les fases de renovació de l'eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

e-Contractació

Millores a gestió de licitadors

Tancada

Traspàs de les funcionalitats de Gestió de Licitadors a Sobre Digiital únicament dels expedients licitats mitjançant aquesta eina.

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Notum

Accions per minimitzar els riscos de l'ús del codi d'un sol ús

Tancada

Arran de la queixa de l'Aj.de Sant Cugat en que a eNOTUM pot succeir que en enviar avís per correu-e o telf erròniament a una persona d'una noti que no és per a ella, acabi visualitzant-la i practicant-la accedint a dades personals, es plantegen tota una sèrie d'accions a realitzar per a minimitzar aquests riscos.

e-Notum

Millores evidència

Tancada

Revisar les evidències que es descarreguen en el cas de les comunicacions i les notificacions per tal de simplificar-les i incorporar millores demanades per usuaris.

e-Notum

Revisió protecció dades personals funcionament plataforma

Tancada

Anàlisi i revisió dels textos i funcionament de la plataforma en quant a dades personals.

e-Notum

Revisió diferents aspectes de protecció de dades dels usuaris

Tancada

Cal abordar la revisió d'algun aspecte de protecció de dades dels usuaris.

 

e-Notum

Possibilitar tramitació atesa

Tancada

Definició dels serveis i pantalles que permetin l'accés a les notificacions mitjançant tramitació atesa.

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Tauler

Històric obert dels anuncis a l'e-Tauler

Resolta

Trasllado una petició del CIDO (Diba) que ens diu que considera important

 • Objectiu: facilitar l'accés a la la ciutadania de l'històric de les publicacions al Tauler (encara que el procediment de publicitat associat ja estigui tancat)
 • Abast: 5 anys de les publicacions que no continguin dades personals
 • Aquesta és una petició del CIDO (Diba) atès que des del seu cercador detecten que hi ha demana de consultar l'històric de publicacions del Tauler
 • Faig una proposta funcional (a validar per Jordi Parodi:
 1. Modificar Menú lateral dret: Tots els anuncis > "Tots els anuncis actius"
 2. Crear un Nou apartat al Menú lateral dret: "Històric anuncis". Si es clica es veu l'històric d'anuncis ordenats per data de publicació decreixent
 3. Habilitar que el Cercador del Tauler busqui a l'històric d'anuncis. Seria bo que en el resultat de la Cerca, els anuncis històrics es mostressin amb una etiqueta d'"Històric" o "No actius"
  Aquest tema es va comentar fa setmanes a Direcció
e-Tram

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Resolta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

e.FACT

Implementació i lideratge de l'equip del Centre de Competències eFACT

Tancada

Incorporació a l'equip de l'eFACT d'un Centre de Competència per a la millora del servei

e.FACT

Permetre la consulta massiva de factures a la bustia de l'emissor de factures

Tancada

Permetre la consulta de factures d'un ciutadà.

e.FACT

Definició i publicació dels canals webservices eFACT basats en DIR3

Tancada

Creació d'un nou canal d'accés a eFACT que permeti el lliurament i la consulta de factures mitjançant serveis WEB

e.FACT

Incorporació d’un servei d’antivirus a eFACT.

Tancada

Verificar que els documents adjunts que poden acompanyar una factura estan lliures de virus

e.FACT

Anàlisi factures 2020

Tancada

Anàlisis de factures rebudes al 2020 a eFACT

e.FACT

Integració via WS de la recepció de factures de la plataforma de la Generalitat i de l'agregador de factures Seres.

Tancada

Integració via WS de la recepció de factures de la plataforma de la Generalitat i de l'agregador de factures Seres.

e.FACT

Càrrega de factures per lots via WS

Tancada

Permetre la càrrega d'un lot de factures a la "Bustia de lliurament de factures", via WS

e.FACT

Entorn per a la creació manual de factures electròniques

Resolta

Disposar a la "Bustia de lliurament" de factures d'un portal que permeti crear de manera manual les factures així com la consulta dels estats de les factures.

EACAT

Creació registre de funcionaris habilitats

Resolta

Objectius

 1. Crear una nova funcionalitat que permeti als gestors d'usuaris afegir a la fitxa de cada usuari si són funcionaris habilitats i quines atribucions tenen (expedició còpies autèntiques i assistència als interessats)
 2. Permetre incloure el document que regula la creació del registre
 3. Crear un cercador per tal que tots els usuaris de l'EACAT puguin verificar quins usuaris, d'altres ens, són funcionaris habilitats i les seves atribucions
 4. Crear un servei web per tal que els sistemes d'informació de les AAPP puguin recuperar aquesta informació i integrar-la en el seu sistema

Que hem fet?

EACAT

Nou motor OVER integració i BUS de serveis

Resolta

Crear una nova bateria de serveis web d'integració amb els serveis i tràmits de l'EACAT orientat a un model de dades i no de documents per facilitar l'explotació de la informació

EACAT

Canviar procés de signatura documents EACAT

Resolta

Objectiu de la millora
Canviar el mecanisme de signatura que s'utilitza per signar els documents a l'EACAT, tant dels formularis web (TR) com dels PDF (OVER) per no haver de signar tots els documents amb certificat digital de treballador públic.

Que hem fet?

Els tràmits basats en tecnologia web (TR) s’ha fet una millora per permetre, a part del mecanisme actual de signatura, la signatura mitjançant el signador centralitzat.

Opcions permeses:

 • Signatura ordinària amb autenticació de nivell baix: L’usuari pot accedir al formulari a signar amb identificació baixa (usuari i contrasenya) i la signatura es fa mitjançant el signador centralitzat utilitzant el certificat de segell de l’ens o si no el té amb el del Consorci AOC
 • Signatura ordinària amb autenticació de nivell mig: L’usuari per accedir al formulari s’ha d’autenticar amb certificat digital i la signatura es fa mitjançant el signador centralitzat utilitzant el certificat de segell de l’ens o si no el té amb el del Consorci AOC
 • Signatura electrònica avançada/qualificada: Opció actual i per defecte. L’usuari per signar al formulari ha de disposar d’un certificat digital i l’aplicació nativa del signador.

A partir del 03 de març començarem a aplicar els canvis en els diferents tràmits. Per a més informació consulteu la següent notícia: https://www.aoc.cat/2021/1000282011/simplificacio-en-la-tramitacio-dels-formularis-web-fets-amb-tecnologia-net/ 

 

EACAT

Actualitzar sistema d'avisos tramitacions EACAT

Tancada

Objectiu
Estudiar la possibilitat de modificar el sistema d'avisos actual per a que inclogui totes les tramitacions relacionades amb l'ens

Que hem fet?

S'ha realitzat un estudi intern per valorar la possibilitat d'incloure avisos per la tramitació dels formularis PDF. El resultat de l'estudi desaconsella fer aquest evolutiu ja que s'han de fer canvis a nivell de connectivitat entre les dues plataformes que no es poden assumir. 

EACAT

Millores al catàleg de serveis

Tancada

Objectiu
Revisió i millora del catàleg actual i les seves funcionalitats, per tal de facilitar-ne el seu ús

Què hem fet?
El 08 d'abril despleguem una nova versió del catàleg de serveis i tràmits que permet cercar i visualitzar-los de diferents maneres: per temes, sub-temes, tipologies i prestadors. Més informació

El 14 de desembre es desplega una nova versió que inclou millores en la presentació de les fitxes dels serveis i tràmits. Més informació

EACAT

Millores espai el meu ens de la pestanya de Configuració de l'EACAT (fase 2)

Tancada

Objectiu
Els canvis o millores que s'han d'incloure en aquest apartat són les següents:

 • Afegir un apartat amb informació sobre el registre de l'ens: adreça postal a efectes enviament documentació física
 • llistat dels assentaments que no s'han consolidat correctament

Què hem fet?
El 29 de juliol del 2020 despleguem una nova versió que inclou noves funcionalitats als gestors d’usuaris de l’ens, a través de la secció El meu ens, dins de Configuració.

El meu ens es transforma en un espai d’informació general i de realització de tasques de manteniment (informació general, adreçes i un espai per consultar els assentaments de registres erronis). [Més informació|https://www.aoc.cat/2020/1000274347/el-meu-ens-noves-funcionalitats-dins-deacat/]]

EACAT

Millorar la visualització del detall dels tràmits

Tancada

Objectiu
Millorar la visualització de la informació que es mostra en el detall d'una tramitació de l'EACAT

Què hem fet?
El 06 de maig de 2020 despleguem una nova versió que permet visualitzar la informació i documentació del detall dels meus tràmits d'una forma més amigable i usable. Per a més informació consulteu aquí

EACAT

Millores formulari de tramesa genèrica

Resolta

Objectius
Millorar el formulari de la tramesa genèrica, sobretot quan es fa servir per l'intercanvi de registres entre AAPP catalanes:

 • Possibilitat d'incloure més d'un interessat
 • Afegir més camps relacionats amb l'interessat
 • Afegir la possibilitat d'incloure un representant
 • Afegir un bloc de dades anomenat "Informació complementària"

En el bloc de documentació incloure:

 • nous camps informatius
 • permetre afegir una URL de descàrrega de documents per quan no es poden annexar documents que pesen massa.
EACAT

Tramesa genèrica entre unitats organitzatives dels ens/Departaments Generalitat

Resolta

Objectiu
Per necessitats dels Departaments i ens de la Generalitat de Catalunya s'ha de poder enviar les trameses genèriques a unitats organitzatives d'aquests ens.

Que hem fet?

Es permet escollir quan fas una tramesa genèrica, sempre i quan l'ens destí hagi ho hagi configurat, a unitats administratives per acotar millor l'enviament de les trameses genèriques. Més informació aquí: https://www.aoc.cat/category/espai-administracio-oberta-catalunya-tramitacio-administracions/

ERES

Millores mòdul registre d'expedients ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Millores a la gestió diaria dels registres afegint funcionalitat de diligència i anul·lació i de gestió de documents principals del registre.
 • Millorar el mòdul de transferències d’expedients finalitzats amb el servei iArxiu del Consorci AOC.
ERES

Millores mòdul d'administració ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Càrrega massiva de dades de tercers en el mòdul de persones i domicilis.
 • Vinculació del quadre de classificació/catàleg de procediments a les àrees i unitats de treball per facilitar l’assignació del procediment quan es fa l’alta d’un assentament i/o expedient.
 • Desenvolupar un apartat d’estadístiques d’ús de l’eina per poder monitoritzar l’ús del servei.
ERES

Desenvolupar i oferir una capa de serveis web a ERES 2.0 per a la integració amb altres sistemes d’informació externs al Consorci AOC

Resolta

En concret, aquest catàleg de serveis web s’ha d’organitzar en funció dels diferents mòduls que ofereix l’ERES 2.0:

 • Serveis web que permetin gestionar el mòdul de persones i territori
 • Serveis web que permetin la gestió dels documents incorporats al repositori documental
 • Serveis web que permetin gestionar els assentaments del mòdul de registre d’entrada i sortida de documents
 • Serveis web que permetin gestionar els expedients del mòdul de registre d’expedients
ERES

Millores mòdul de registre d’entrada i sortida ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Crear models de plantilles personalitzades a les necessitats dels usuari per generar els llistats i llibres de registre.
 • Crear funcionalitat per anul·lar un assentament mitjançant una diligència.
 • Definir les tipologies documentals
ERES

ERES 2.0 - Activar notificacions des del mòdul de registre

Tancada

S'habilitarà la possibilitar de notificar a través d'e-NOTUM des d'un registre de sortida d'ERES 2.0.

Formació

Disseny de noves formacions per a 5 serveis

Tancada

Dissenyar nous models de formació per a 5 serveis.

Formació

Acompanyament als Consells Comarcals

Tancada

Acompanyament a un mínim de 10 formacions de Consells Comarcals

Formació

Definició del Pla Formació AOC

Tancada

Disseny i planificació de l'execució del pla formatiu 2020 als municipis del territori (ajuntaments, consells comarcals)

Formació

Continguts per a les formacions virtuals

Tancada

Millora dels continguts actuals per a la realització de les formacions virtuals.

FUE - Tramitació activitats empresarials

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Resolta

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Hèstia

Nova eina de valoració sociofamiliar als expedients de SSB: TSO

Tancada

Incorporació a l'apartat de diagnòstics dels expedients de Serveis Socials Bàsics de l'eina de cribratge TSO, que ha de permetre avaluar, de manera fiable i objectiva, el grau de risc social de la situació d'una persona gran.

Hèstia

Activació doble factor d'autenticació per accedir a l'Hèstia

Tancada

Incrementar la seguretat en l'accés a les dades de l'Hèstia, fent que tots els professionals usuaris necessitin identificar-se obligatòriament amb un doble factor d'accés al programari.

 

Hèstia

Fase II eina cribratge SSM-CAT

Tancada

Desenvolupament de l'explotació de dades dels informes de diagnòstic generats amb l'eina de cribratge SSM-CAT a cadascuna de les ABSS i la seva comparativa en relació a la resta d'ABSS de Catalunya que fan servir l'Hèstia.

Hèstia

Revisió i actualització mòdul SIAD

Tancada

Revisió i actualització del contingut dels expedients del mòdul del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.

Hèstia

Incorporació eina de cribratge Violència Masclista RVD-BCN expedients SIAD

Tancada

Inclusió de l'eina de cribratge RVD-BCN, elaborada pel Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones impulsat per l’Ajuntament de Barcelona  i el Consorci Sanitari de Barcelona. Estarà accessible des de la nova pestanya de "Diagnòstics" dels expedients de l'àmbit de SIAD.

Hèstia

Incorporació eina de cribratge SSM-CAT a l'Hèstia

Tancada

Cal incorporar eines de cribratge a l'Hèstia que permetin als professionals prendre decisions basades en resultats objectius

Hèstia

Ampliació de la informació compartida al RIC i potenciar-ne la consulta

Tancada

La informació dels recursos que es comparteixen en l'actualitat al RIC (Registre d'Informació Compartida) es pot ampliar amb més informació que pugui ser útil als professionals per al millor acompanyament de les persones.

Hèstia

Millora bàsica mòdul SIAD de l'Hèstia

Tancada

En col·laboració amb l'Institut Català de les Dones i diverses professionals expertes en la matèria, s'ha de revisar i millorar mínimament el mòdul SIAD de l'Hèstia

Hèstia

Revisió i millora mòdul Hèstia d'Infància i Adolescència en risc

Tancada

Revisió i millora del mòdul de l'Hèstia d'Infància i Adolescència en risc

Hèstia

Migració del sistema d'incidències del flotador d'Hèstia de FootPrints a JIRA

Tancada

L'actual sistema de report d'incidències i peticions intern de l'Hèstia ha de passar a estar integrat internament amb l'eina corporativa JIRA i deixar de fer servir l'eina FootPrints

Hèstia

Desplegament doble factor d'autenticació a totes les ABSS

Tancada

Cal que abans de finalitzar aquest 2020, totes les ABSS utilitzin el doble factor d'autenticació per identificar-se a l'Hèstia, per tal de complir amb el Nivell mig de l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).

idCAT

CREACIÓ XATBOT IDCAT

Tancada

Creació d'un xatbot idcat per a facilitar les consultes

idCAT

modificar curs operados idcat on line

Tancada

nou curs idCAT operadors més usable i actualitzat a les siutacions actuals

idCAT

Transformació de les entitats de registre idCAT

Tancada

adequació a la normativa actual, connexió via oberta, unió amb idCAT Mòbil, signatura biomètrica

idCAT

Descàrrega idCAT Certificat en P#12

Tancada
Portasignatures

Afegir Portasignatures al Formulari d'alta de serveis general

Tancada

Afegirem el servei al formulari d'alta per tal que els ens puguin demanar l'alta formalment a través d'EACAT.

Registre Unificat (MUX)

Suport a la integració dels serveis AOC al MUX 3.0 (millora qualitat de dades)

Tancada

Objectiu
Aconseguir que les aplicacions o serveis del Consorci AOC que consumeixen el servei MUX (per exemple, e-TRAM, EACAT, e.FACT, e-NOTUM) s'integrin progressivament al MUX 3.0 i que es millori la qualitat i quantitat de dades que es poden informar al fer un assentament de registre: més informació sobre l'interessat, sobre el procediment o tràmit, etc.

Representa

Incorporar xml evidència de consulta- portal empleat públic

Tancada

Incorporar descàrrega evidència xml quan es realitza consulta manual al portal d'empleat públic a la pestanya de validació

 

Representa

Creació web ens usuaris del servei amb dades servei

Tancada

Preparar una plana web que contingui:

 • nom ens
 • correu-e DPD
 • telf DPD
 • adreça postal DPD
 • url drets accés
 • url portal ciutadania

 

Representa

Mini-guia sobre com implantar projecte Representa als ens

Tancada

Elaborar una guia sobre com implementar el projecte Representa als ens locals, a través de l'experiència dels ens que ja ho han abordat.

Representa

Captació pilots

Tancada

Captació d'ens pilot per iniciar funcionament amb el servei

Representa

Crear grup jurídic Representa

Tancada

Grup de treball per analitzar i aprovar els nous funcionals i criteris interpretatius dels elements de Representa

 

 

Representa

Habilitar acceptació de les representacions per part dels representants

Tancada

Modificació de la lògica de les representacions apud acta per tal que aquestes hagin d'acceptar-se explícitament per part del representant, tot habilitant aquesta acció des d'ambdós portals (empleat i ciutadania).

Representa

Disposar d'un entorn de ciutadania a producció

Tancada

Cal disposar d'un entorn de producció per tal que la ciutadania pugui accedir a Representa.
Caldrà:
1.- Determinar el domini
2.- Crear l'entorn tècnic a PRO on poder desplegar l'aplicació

Representa

Implantar indicadors de disponibilitat de servei

Tancada

Implantar sondes de monitorització de la disponibilitat del servei tant a l'entorn d'empleat públic com a l'entorn de ciutadania.

Representa

Indicadors servei web - iframes

Tancada

Implantació indicadors de servei al nou web 

Representa

Implantar enquestes de satisfacció al portal de l'empleat públic

Tancada

Implantar les enquestes de satisfacció a nivell d'usuari per disposar de feedback dels usuaris.

Representa

Millores rendiment i optimització SQL

Tancada

Optimització de processos a nivell de base de dades

Representa

Creació FAQs portal de suport - Entorn Ciutadania

Tancada

Elaboració de les FAQs per al portall de suport relatiu a l'entorn de ciutadania

Representa

Incorporació Google Analytics als portals

Tancada

Incorporació Google Analytics als portals per obtenir informació de l'ús del servei i comportament usuaris

Representa

Millora de testos automàtics de la plataforma

Tancada

Millora dels testos de la plataforma:

 • Representacions
 • Persona
 • Catàleg de tràmits
 • Validació de documentació
 • Validació representacions
Representa

Incorporar informació LOPD al portal de ciutadania

Tancada

Cal incloure la informació de LOPD en el moment de recollir les representacions

Representa

Implantar indicadors d'activitat del servei

Tancada

Caldrà definir quins indicadors d'activitat de servei són més útils tant per a l'AOC com per als usuaris del servei.

SIR 2.0

Desplegament SIR 2.0

Tancada

Objectiu
Posada en marxa d'una nova versió del sistema de tramitació SIR, que permetrà integració des de eines externes, tant per emetre com per acceptar/rebutjar/reenviar les peticions entrants.

T-CAT

superació de l'auditoria webtrust i eidas

Tancada
T-CAT

Certificat per a persona física no treballador públic de les Administracions públiques

Tancada
Transparència

Augmentar l'automatització d'ítems actuals o de nova creació

Resolta

El conjunt  d'ítems disponibles als portals de transparència ja supera els 140. Aquests es classifiquen en dues grans categories, de caràcter manual, i de caràcter automàtic. Aquests darrers generen menys feina de publicació i asseguren la disponibilitat de dades a la ciutadania. Per tant en el seu conjunt faciliten la publicitat activa de la informació. 

Durant el transcurs de l'any 2021 es vol treballar en augmentar el nombre d'ítems automàtics (amb dades obertes o mitjançant redireccions) existents en la oferta dels portals de transparència. Sigui millorant ítems existents o nous, amb l'objectiu d'arribar a finals d'any a una oferta de 65 ítems automatitzats.

TASCA COMPLERTA: a 15 d'octubre de 2021 ja hi ha 67 ítems automatitzats.

Transparència

Fomentar mecanismes que facilitin la transparència des de l’origen

Tancada

Objectiu

Una de les principals necessitats dels portals de transparència és faciltar la seva integració amb back-offce de gestió per automatitzar la información publicada als diferents ítems de transparència.

L’aposta del servei és fomentar l’automatització de la publicació a partir de la informació que l’ens publiqui al seu portal de dades obertes (on disposa de capacitat per autogestionar els conjunts de dades que hi publica).

L’objectiu per aquest 2020 és doncs millorar les actuals solucions d’automatització de dades entre els dos entorns, facilitant una relació més directa entre el portal de DDOO i els ítems de transparència, tot afavorint mecanismes que permetin a l’entorn de trnasparència gestionar millor les dades que relaciona (seleccionar l’ordre de camps, noms de les taules…), d’una manera senzilla i ágil.

Transparència

Fomentar l’ús del portal de dades obertes AOC al món local

Tancada

Objectiu

A 1 gener de 2020 hi ha 12 ens que publiquen dades obertes pròpies amb solució AOC que permet autogestió. Es preveu per aquest 2020 com a mínim duplicar aquesta dada.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores en els indicadors de gestió econòmica municipal

Tancada

Objectiu

Desenvolupar i posar a disposició dels ajuntaments d’un nou mòdul al portal de Govern Obert i Transparència amb diferents indicadors de gestió econòmica, amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul ha de facilitar visualitzar al portal un seguit d’indicadors, concretament:

• Pressupost
• Endeutament
• Inversions
• Càrrega fiscal
• Liquidació d’ingressos i despeses
• Superàvit / dèficit

Amb la possibilitat de visualitzar-ne l’evolució els darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure’ns l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores als ítems associats amb organització municipal

Tancada

Objectiu:

Aproximar la transparència a la ciutadania a partir de la millora de la i informació relativa als ítems relacionats amb "organització municipal". Concretament:

• Cartipàs i organització política
• Càrrecs electes
• Grups polítics / municipals
• Òrgans de govern i funcions
• Alts càrrecs i càrrecs eventuals

Aquesta millora passa pel desenvolupament i posada en marxa d’un nou mòdul que permetrà als ens locals informar tots aquests ítems d’una manera més dinàmica, clara i intuïtiva per a la ciutadania, amb la possibilitat de millors recursos gràfics, així com la descàrrega de les dades en format obert.

Transparència

Incrementar el nombre de conjunt de dades estandarditzats pel món local

Tancada

Objectiu

A 1 gener de 2020 es compta amb 5 conjunts de dades estandarditzats publicats. Es preveu arribar a finals de 2020 amb una oferta d’un mínim de 25 conjunts estandarditzats pel món local.

Transparència

Potenciació de la sindicació de conjunts de dades AOC amb el portal de la Generalitat

Tancada

El portal de dades obertes AOC disposa de diferent informació del món local que pot tenir ser d'interès de sindicar amb la solució de portal de dades obertes que disposa la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, si l'any 2019 es van sindicar 5 conjunts de dades, per aquest 2020 es proposa arribar a una vintena de conjunts de dades compartits. Cal destacar que aquests conjunts de dades del món local quedaran així també púbics a datos.gov i al European Data portal.

Transparència

Avançar en la creació d’un espai de difusió de bones pràctiques en ús i foment de les dades obertes

Tancada

Objectiu

És evident que l’interès de les administracions públiques en l’ús de les dades obertes s’incrementarà en els propers mesos, sigui per a millorar la divulgació de la informació, per automatitzar des de l’origen o per efectes de compliment de la legalitat. Paral·lelament també creixeran els recursos: models que s’ofereixen per a estandarditzar dades, bones pràctiques en determinats municipis que es podrien compartir, etc.

Així doncs és d’interès per part del servei de Govern Obert de poder oferir un espai al web de l’AOC per a poder explicar bones pràctiques, recollir estàndard i recursos que facilitin als ens locals disposar d’un repositori d’interès per al foment de les dades obertes a la seva organització.

Transparència

Avançar amb més fonts de dades que permetin automatitzar ítems de transparència

Tancada

Objectiu

De dades ni ha en moltes fonts supramunicipals però no totes són òptimes o, en molts casos no estan en format obert.

És objecte de l'AOC seguir avançant en l'obtenció de noves fonts d’informació públiques i privades (o millorar les existents), per així fomentar més fonts de dades que puguin automatitzar-se als ítems del portal de transparència, tot afavorint la qualitat de la informació, la reducció de tasques administratives als ens i la millora de la informació que es mostra a la ciutadania.

Transparència

Seguiment de la col·laboració de l'AOC en els diferents grups de treballs de la Xarxa de Governs Transparents (XGT)

Tancada

Objectiu

Durant aquest 2020 es preveu seguir participant en els diferents Grups de Treball de la Xarxa de Governs Transparents per anar avançant col·laborativament en diferents aspectes claus com ara:

• Preparar nous materials pel foment de la transparència al món local com guies, pels ens locals dependents, transparència i protecció de dades o retiment de comptes
• Col·laborar en els diferents textos normatius en curs
• Revisió dels ítems existents i creació de nous ítems
• Avançar en model d’autoavaluació de la integritat i bon govern
• Col·laborar en la coordinació de la formació al territori a través del GT de formació
• Avançar en un model de participació ciutadana de país a partir del GT Participació
• Fomentar el projecte Decidim Catalunya que impulsa la DG de Participació Ciutadana via el GT de participació

VALId

Integració del signador per emprar TCAT-N

Tancada

Integrar el servei amb el signador centralitzat del Consorci, amb l'objectiu de desplegar certificats de treballador públic al núvol (TCAT-N), de forma que es pugui signar des del portasignatures i d'altres aplicacions integrades amb el signador

Via Oberta

Adaptació del serveis de l'AEAT a les modificacions de l'emissor

Tancada

Gestiona, actualitzar i comunicar els canvis que ha introduït l'AEAT pel consum de les dades tributàries: Nous formularis, nous convenis i noves tramesses d'informació mitjançant la seva seu electrònica.

Via Oberta

Incorporar els serveis de la DGT (PID) al Catàleg de Dades i documents Interoperables

Tancada

Posar a disposició del catàleg de dades i documents interoperables els nous serveis de la DGT que es presten a través de la plataforma d'intermediació de dades, impulsar els nous consums a través del CAID i inciar la migració dels consums que actualment es consumeixen a través de la DGT (ATEX).

Via Oberta

Facilitar l'ús de la interoperabilitat en la Preinscripció escolar obligatòria

Tancada

Assessorament i gestió de les consultes d'Interoperabilitat per la preinscripció escolar obligatoria. Seguiment i propostes de millora per la convocatòria 2021-2022

Via Oberta

Incorporar la consulta del "Número d'Afiliació TGSS" al Catàleg de Dades i documents Interoperables

Tancada

Incorporar la consulta de les dades del Número d'Afiliació de la Seguretat Social com a servei del catàleg de dades i documents interoperables.

Via Oberta

Suministro de Información IRPF 2020

Tancada

Gestionar i planificar el desenvolupament dels nous serveis de renda de l'AEAT per adaptar-los als suministros d'informació de la renda 2020. Els nous serveis de certificats d'IRPF comporten una transformació profunda en relació als exercicis anteriors que comporten nous desenvolupaments i integracions.