Full de ruta PSCP

Resum Estat Descripció Data estimada

Posada a producció del nou modul de notificació electrònica integrat amb la PSCP 1.0

Tancada

Les notificacions electròniques que es poden enviar a e-NOTUM través de PSCP passen a realitzar-se a través de la nova eina Funcions comunes que incorpora funcionalitats transversals per donar servei a les diferents aplicacions d’e-Contractació (eNotum, gestió d’organismes i persones usuàries, gestió d’avisos i missatges de les aplicacions, taules mestres) per a facilitar el seguiment de les mateixes a partir de la posada en marxa a producció de la PSCP 2.0.