Full de ruta PSCP

Resum Estat Descripció Data estimada

Renovació del Webservices de publicació la Perfil de Contractant

Oberta

Renovació tecnològica de la PSCP

Oberta

Renovació de l'eina de gestió de PSCP per obsolescència tecnològica i per adaptació a noves funcionalitats.