Full de ruta e-SET

Resum Estat Data estimada Descripció

Nou model Governança E-set

Oberta

Obro ticket per unificar accions relacionades amb e-SET un cop estigui adjudicat el contracte.