Full de ruta e-NOTUM

Resum Estat Data estimada Descripció

Integració eNOTUM - DESAL+MUXv3

En Progres

Integració amb les aplicacions AOC Desa'l i Mux v3.

Canvis funcionals eNOTUM per integrar-se amb Dehú

Oberta

Analitzar i implementar els canvis funcionals que implicarà la integració amb Dehú

Integració amb Dehú

En Progres

Avaluar la integració amb Dehú

Integració amb Representa

En Progres

Desenvolupament de la integració amb Representa per possibilitar la recepció de notificacions en nom d'un altra persona a la que es representa.

Integració a eNOTUM de les empreses agregadores de Notificacions

En Progres

Possibilitat d’oferir a les empreses agregadores de Notificacions la integració a les consultes massives dels seus clients.

Nova orientació de la visualització del servei des del punt de vista del ciutadà

En Progres

Canvi funcional/tècnic del servei per a modificar la visió actual orientada a les notificacions per ens, a la nova orientació a les notificacions del ciutadà

Implementar el SSO amb Vàlid 2.0

Oberta

Facilitar que un cop un ciutadà s'hagi logat en una altra aplicació amb Vàlid pugui accedir a eNOTUM sense tornar a logar-se i a la inversa (des d'eNOTUM cap a altres aplicacions públiques que també utilitzen Vàlid per accedir).

Avaluar opcions per facilitar un servei d'avisos de notificacions a la ciutadania

En Progres

Vinculat al nou portal de ciutadania previst, s'avaluarà la possibilitat d'oferir a la ciutadania d'un servei d'avisos de notificacions addicional a l'avís realitzat per l'ens emissor de la notificació. 

Segons reunió del passat 1 de febrer, mirem de vincular a la BDSEU.

Habilitar opció anul·lació notificacions

En Progres

Permetre l'anul·lació de les notificacions per part dels usuaris

Possibilitar tramitació atesa

En Progres

Definició dels serveis i pantalles que permetin l'accés a les notificacions mitjançant tramitació atesa.