Full de ruta e-NOTUM

Resum Estat Data estimada Descripció

Personalitzar SMS enviament codi d'un sol ús

Oberta

Personalitzar SMS enviament codi d'un sol ús

Anàlisi tasques per incorporar "nom sentit" al servei

En Progres

Anàlisi tasques per incorporar "nom sentit" al servei

Ajustar funcional de tramitació atesa per adaptar a proves de concepte

En Progres

Ajustar el funcionament previst de la tramitació atesa en el nou portal de ciutadania per adaptar-lo a les necessitats detectades a les proves de concepte realitzades

Analitzar viabilitat d'habilitar bústia de resposta/feedback a AAPP

En Progres

Analitzar viabilitat d'habilitar la possibilitat que els receptors de notificacions puguin respondre a Administració Pública emissora de la notificació per comunicar-li possibles errors.

Integració amb Dehú

En Progres

Implementar la integració amb Dehú

Replantejament de les evidències del servei cap a un sistema d'auditories

Oberta

Avaluació de la viabilitat de substituir les actuals evidències del servei cap a un sistema d'auditories més complet

Analitzar la viabilitat i utilitat d'incorporar xatbot de suport

Oberta

Caldrà analitzar la viabilitat d'incorporar un xat de suport que guii els usuaris del servei per tal que, un cop dins de la plataforma pugui accedir, cercar i descarregar la documentació de les notificacions en el nou portal de ciutadania.

Implantació i difusió del nou portal de ciutadania eNOTUM

Oberta

Un cop dissenyat i maquetat el nou portal de ciutadania, caldrà abordar totes les tasques vinculades a la implantació i difusió del nou portal de ciutadania als ens usuaris del servei.

Analitzar possibilitat utilització whatsapp per avisos a ciutadania

En Progres

Analitzar la possibilitat utilització whatsapp per avisos a ciutadania en funció dels resultats de la prova de concepte realitzada.

Caldria veure si val la pena "disparar" whatsapp a tots els casos, com a substitució d'SMS, o bé, només utilitzar als recordatoris (notis no acceptades passats n dies) per minimitzar l'impacte ecònomic.

Caldrà veure l'import dels mateixos.