Full de ruta e-NOTUM

Resum Estat Data estimada Descripció

Revisió diferents aspectes de protecció de dades dels usuaris

Tancada

Cal abordar la revisió d'algun aspecte de protecció de dades dels usuaris.

 

Millores evidència

Tancada

Revisar les evidències que es descarreguen en el cas de les comunicacions i les notificacions per tal de simplificar-les i incorporar millores demanades per usuaris.

Revisió protecció dades personals funcionament plataforma

Tancada

Anàlisi i revisió dels textos i funcionament de la plataforma en quant a dades personals.

Canvis funcionals eNOTUM per integrar-se amb Dehú

Oberta

Analitzar i implementar els canvis funcionals que implicarà la integració amb Dehú

Avaluar eliminar l'opció de persona vinculada a notis per PJ

Oberta

Revisar i avaluar la figura de la persona vinculada

Possibilitat de subscripció a avisos per empleat públic

Oberta

Estudiar la possibilitat d'enviament d'un correu-e al treballador públic que ha creat la noti indicant el canvi d'estat de la mateixa.

es podria fer:

  • empleat que ha creat la noti
  • empleats del dept. on s'ha creat la noti
  • subscripció a comunicacions de canvi d'estat per cada noti

Cal valorar-ho.

Integració amb Dehú

En Progres

Avaluar la integració amb Dehú

Integració amb Representa

En Progres

Desenvolupament de la integració amb Representa per possibilitar la recepció de notificacions en nom d'un altra persona a la que es representa.

Nova orientació de la visualització del servei des del punt de vista del ciutadà

Oberta

Canvi funcional/tècnic del servei per a modificar la visió actual orientada a les notificacions per ens, a la nova orientació a les notificacions del ciutadà

Oferir la possibilitat de documents adjunts via enllaç url

Oberta

Habilitar per a tots els ens la possibilitat que puguin adjuntar documents a les notificacions via url, per a poder adjuntar documents de mida gran.

Integració a eNOTUM de les empreses agregadores de Notificacions

En Progres

Possibilitat d’oferir a les empreses agregadores de Notificacions la integració a les consultes massives dels seus clients.

Accions per minimitzar els riscos de l'ús del codi d'un sol ús

Tancada

Arran de la queixa de l'Aj.de Sant Cugat en que a eNOTUM pot succeir que en enviar avís per correu-e o telf erròniament a una persona d'una noti que no és per a ella, acabi visualitzant-la i practicant-la accedint a dades personals, es plantegen tota una sèrie d'accions a realitzar per a minimitzar aquests riscos.