Full de ruta HÈSTIA

Resum Estat Data estimada Descripció

Integrar noves consultes VIA OBERTA dins l'Hèstia (AEAT, TGSS i Padró propi "OV"))

Tancada

Cal ampliar el catàleg de dades consumibles dels serveis de Via Oberta integrats dins l'Hèstia per facilitar la feina diària dels professionals de l'àmbit dels Serveis Socials.

Actualitzar els formularis preemplenables dels tràmits tipus "Generalitat"

Tancada

Cal actualitzar els formularis del tipus "Generalitat" dels tràmits que els professionals utilitzen amb més freqüència, perquè siguin preemplenables i estalviïn el màxim possible les tasques burocràtiques als professionals en el seu dia a dia.

Desenvolupar connector d'entrada a Hèstia

En Progres

Les ABSS necessiten poder disposar d'un servei web que els permeti modificar les dades registrades dins l'Hèstia, no només extreure-les.

Afegir alerta "Problemàtiques" i millorar les existents

Tancada

Generar una nova alerta que avisi als professionals de la caducitat de problemàtiques d'expedients oberts i millorar les alertes existents amb nous camps o funcionalitats.

Impulsar l'ús de la consulta al propi padró (OV) en les ABSS municipals usuàries d'Hèstia

Tancada

La consulta contra el propi padró, en la modalitat d'"Oficina virtual" que ofereix el servei de Via Oberta integrat dins l'Hèstia, facilita que:

  • tots els professionals usuaris de l'Hèstia de les ABSS municipals puguin accedir a aquestes dades des de la "Fitxa de persona", sense necessitat d'haver estat autoritzats expressament
  • disposar de les dades d'empadronament de les persones el més actualitzades possibles