Full de ruta HÈSTIA

Resum Estat Data estimada Descripció

Fase II eina cribratge SSM-CAT

Tancada

Desenvolupament de l'explotació de dades dels informes de diagnòstic generats amb l'eina de cribratge SSM-CAT a cadascuna de les ABSS i la seva comparativa en relació a la resta d'ABSS de Catalunya que fan servir l'Hèstia.

Incorporació eina de cribratge Violència Masclista RVD-BCN expedients SIAD

Tancada

Inclusió de l'eina de cribratge RVD-BCN, elaborada pel Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones impulsat per l’Ajuntament de Barcelona  i el Consorci Sanitari de Barcelona. Estarà accessible des de la nova pestanya de "Diagnòstics" dels expedients de l'àmbit de SIAD.

Revisió i actualització mòdul SIAD

Tancada

Revisió i actualització del contingut dels expedients del mòdul del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.

Nova eina de valoració sociofamiliar als expedients de SSB: TSO

Tancada

Incorporació a l'apartat de diagnòstics dels expedients de Serveis Socials Bàsics de l'eina de cribratge TSO, que ha de permetre avaluar, de manera fiable i objectiva, el grau de risc social de la situació d'una persona gran.

Activació doble factor d'autenticació per accedir a l'Hèstia

Tancada

Incrementar la seguretat en l'accés a les dades de l'Hèstia, fent que tots els professionals usuaris necessitin identificar-se obligatòriament amb un doble factor d'accés al programari.