Full de ruta e-FACT

Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Incorporació d’un servei d’antivirus a eFACT.

Tancada

Verificar que els documents adjunts que poden acompanyar una factura estan lliures de virus

Definició i publicació dels canals webservices eFACT basats en DIR3

Tancada

Creació d'un nou canal d'accés a eFACT que permeti el lliurament i la consulta de factures mitjançant serveis WEB

Implementació i lideratge de l'equip del Centre de Competències eFACT

Tancada

Incorporació a l'equip de l'eFACT d'un Centre de Competència per a la millora del servei

Permetre la consulta massiva de factures a la bustia de l'emissor de factures

Resolta

Permetre la consulta de factures d'un ciutadà.