Full de ruta AOC

Components Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció
e-Contractació

Millores a gestió de licitadors

Resolta

Traspàs de les funcionalitats de Gestió de Licitadors a Sobre Digiital únicament dels expedients licitats mitjançant aquesta eina.

e-Contractació

RPC: webservices per la tramesa de contractes

Resolta

Possibilitat d'integració per la tramesa de contractes a través dels gestors d'expedients.

e-Contractació

Sobre Digital: noves funcionalitats

Resolta

Possibilitat de còpia de configuració de sobres i configuració de diferents sobres per lots.

e-Contractació

TEEC: adaptació a la Llei de contractes (9/2017)

Tancada

Adaptació del TEEC a la Llei de contractes (9/2017).

e-Contractació

e-Licita: renovació de la funcionalitat de Presentació telemàtica d'ofertes

Tancada

Primer semestre 2019: renovació de la funcionalitat de Presentació telemàtica d'ofertes

e-Contractació

PSCP: actuacions tècniques per optimitzar el rendiment de l'eina

Tancada

Adaptació de la plataforma per millorar el rendiment del portal.

e-Notum

Possibilitar tramitació atesa

Tancada

Definició dels serveis i pantalles que permetin l'accés a les notificacions mitjançant tramitació atesa.

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Notum

Integrar nous mecanismes d’identificació segons REIDAS

Tancada

Adaptació del servei als nivells d'identificació d'acord al reglament europeu eiDAS.

e-Notum

Nova versió de l'entorn d'empleat públic a EACAT

Tancada

Renovació de tota l'aplicació d'eNOTUM a l'EACAT, i que està adreçada a empleat públic, que permet la creació i gestió de les notificacions i de les comunicacions.

e-Tram

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Resolta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

e-VALISA

Revisió funcionalitats dels visualitzadors

Tancada

Canvis a les safates per gestionar com a visualitzador i destinatari de forma independent les valises rebudes.

e.FACT

Incorporació d’un servei d’antivirus a eFACT.

Tancada

Verificar que els documents adjunts que poden acompanyar una factura estan lliures de virus

e.FACT

Posada a producció projecte europeu factura electrònica

Tancada

Recepció de factures electròniques de proveïdors europeus, seguint la norma EN16931.

e.FACT

Definició i publicació dels canals webservices eFACT basats en DIR3

Tancada

Creació d'un nou canal d'accés a eFACT que permeti el lliurament i la consulta de factures mitjançant serveis WEB

e.FACT

Implementació i lideratge de l'equip del Centre de Competències eFACT

Tancada

Incorporació a l'equip de l'eFACT d'un Centre de Competència per a la millora del servei

EACAT

Millorar la visualització del detall dels tràmits

Tancada

Objectiu
Millorar la visualització de la informació que es mostra en el detall d'una tramitació de l'EACAT

Què hem fet?
El 06 de maig de 2020 despleguem una nova versió que permet visualitzar la informació i documentació del detall dels meus tràmits d'una forma més amigable i usable. Per a més informació consulteu aquí

EACAT

Millores espai el meu ens de la pestanya de Configuració de l'EACAT (fase 2)

Tancada

Objectiu
Els canvis o millores que s'han d'incloure en aquest apartat són les següents:

 • Afegir un apartat amb informació sobre el registre de l'ens: adreça postal a efectes enviament documentació física
 • llistat dels assentaments que no s'han consolidat correctament

Què hem fet?
El 29 de juliol del 2020 despleguem una nova versió que inclou noves funcionalitats als gestors d’usuaris de l’ens, a través de la secció El meu ens, dins de Configuració.

El meu ens es transforma en un espai d’informació general i de realització de tasques de manteniment (informació general, adreçes i un espai per consultar els assentaments de registres erronis). [Més informació|https://www.aoc.cat/2020/1000274347/el-meu-ens-noves-funcionalitats-dins-deacat/]]

EACAT

Millores mòdul "Els meus tràmits"

Tancada

L'objectiu de la millora és poder indicar quins tràmits ja s'estan tractant entre tots els rebuts
Què hem fet?

 • El 26 de febrer s'inclou una nova pestanya unificada de tràmits per millorar-ne la gestió. Més informació aquí
EACAT

Millores al catàleg de serveis

Resolta

Objectiu
Revisió i millora del catàleg actual i les seves funcionalitats, per tal de facilitar-ne el seu ús

Què hem fet?
El 08 d'abril despleguem una nova versió del catàleg de serveis i tràmits que permet cercar i visualitzar-los de diferents maneres: per temes, sub-temes, tipologies i prestadors. Més informació

EACAT

Creació apartat "El meu ens"

Tancada

Creació d'un apartat on el gestor podrà personalitzar aspectes de la informació relativa al seu ens

Què hem fet?

EACAT

Creació de grups d'usuaris a EACAT per poder segmentar l'accés a les trameses genèriques

Tancada

Possibilitat de crear grups d'usuaris amb l'objectiu de poder segmentar l'accés a les trameses genèriques emeses per l'ens

Què hem fet?

EACAT

Actualitzar sistema d'avisos tramitacions EACAT

Tancada

Objectiu
Estudiar la possibilitat de modificar el sistema d'avisos actual per a que inclogui totes les tramitacions relacionades amb l'ens

Que hem fet?

S'ha realitzat un estudi intern per valorar la possibilitat d'incloure avisos per la tramitació dels formularis PDF. El resultat de l'estudi desaconsella fer aquest evolutiu ja que s'han de fer canvis a nivell de connectivitat entre les dues plataformes que no es poden assumir. 

ERES

Millores mòdul de registre d’entrada i sortida ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Crear models de plantilles personalitzades a les necessitats dels usuari per generar els llistats i llibres de registre.
 • Crear funcionalitat per anul·lar un assentament mitjançant una diligència.
 • Definir les tipologies documentals
ERES

Desenvolupar i oferir una capa de serveis web a ERES 2.0 per a la integració amb altres sistemes d’informació externs al Consorci AOC

Resolta

En concret, aquest catàleg de serveis web s’ha d’organitzar en funció dels diferents mòduls que ofereix l’ERES 2.0:

 • Serveis web que permetin gestionar el mòdul de persones i territori
 • Serveis web que permetin la gestió dels documents incorporats al repositori documental
 • Serveis web que permetin gestionar els assentaments del mòdul de registre d’entrada i sortida de documents
 • Serveis web que permetin gestionar els expedients del mòdul de registre d’expedients
Formació

Definició del Pla Formació AOC

Tancada

Disseny i planificació de l'execució del pla formatiu 2020 als municipis del territori (ajuntaments, consells comarcals)

Hèstia

Incorporació eina de cribratge SSM-CAT a l'Hèstia

Tancada

Cal incorporar eines de cribratge a l'Hèstia que permetin als professionals prendre decisions basades en resultats objectius

Hèstia

Registre d'Informació Compartida (RIC)

Tancada

Incorporar el Registre d'Informació Compartida (RIC) entre les 83-84 ABSS que són usuàries d'Hèstia, cal que puguin compartir la informació dels 9 elements de la cartera que el DTASF ha definit inicialment.

Hèstia

Elaboració informes d'activitat

Tancada

Fer accessibles informes elaborats amb el sistema d'intel·ligència de negoci als professionals de Serveis Socials Bàsics i els seus equips de gerència.

idCAT

Actualització de l'operativa (suspensió, revocació)

Tancada

possibilitat de que les entitats de registre puguin revocar idcatmobil i també suspensió telefònica. igual que idCAT Certificat

idCAT

Descàrrega idCAT Certificat en P#12

Resolta
Representa

Implantar indicadors de disponibilitat de servei

Tancada

Implantar sondes de monitorització de la disponibilitat del servei tant a l'entorn d'empleat públic com a l'entorn de ciutadania.

Representa

Disposar d'un entorn de ciutadania a producció

Tancada

Cal disposar d'un entorn de producció per tal que la ciutadania pugui accedir a Representa.
Caldrà:
1.- Determinar el domini
2.- Crear l'entorn tècnic a PRO on poder desplegar l'aplicació

Representa

Creació FAQs portal de suport - Entorn Ciutadania

Tancada

Elaboració de les FAQs per al portall de suport relatiu a l'entorn de ciutadania

Representa

Millora de testos automàtics de la plataforma

Tancada

Millora dels testos de la plataforma:

 • Representacions
 • Persona
 • Catàleg de tràmits
 • Validació de documentació
 • Validació representacions
Representa

Desplegament entorn ciutadà

Tancada

Creació d'un entorn web adreçat al ciutadà i a les empreses, en el que podran:

 • Inscriure representacions.
 • Revocar i renunciar les seves representacions.
 • Gestionar i consultar les seves representacions.
Representa

Incorporar informació LOPD al portal de ciutadania

Tancada

Cal incloure la informació de LOPD en el moment de recollir les representacions

T-CAT

Superació auditoria EIDAS 2019

Tancada

Cada 2 anys els prestadors de servei de certificació han de superar l'auditoria que realitza el Ministeri conforme s'està operant conforme al reglament europeu EIDAS i la normativa estatal

Transparència

Potenciació de la sindicació de conjunts de dades AOC amb el portal de la Generalitat

Tancada

El portal de dades obertes AOC disposa de diferent informació del món local que pot tenir ser d'interès de sindicar amb la solució de portal de dades obertes que disposa la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, si l'any 2019 es van sindicar 5 conjunts de dades, per aquest 2020 es proposa arribar a una vintena de conjunts de dades compartits. Cal destacar que aquests conjunts de dades del món local quedaran així també púbics a datos.gov i al European Data portal.

Transparència

Fomentar mecanismes que facilitin la transparència des de l’origen

Tancada

Objectiu

Una de les principals necessitats dels portals de transparència és faciltar la seva integració amb back-offce de gestió per automatitzar la información publicada als diferents ítems de transparència.

L’aposta del servei és fomentar l’automatització de la publicació a partir de la informació que l’ens publiqui al seu portal de dades obertes (on disposa de capacitat per autogestionar els conjunts de dades que hi publica).

L’objectiu per aquest 2020 és doncs millorar les actuals solucions d’automatització de dades entre els dos entorns, facilitant una relació més directa entre el portal de DDOO i els ítems de transparència, tot afavorint mecanismes que permetin a l’entorn de trnasparència gestionar millor les dades que relaciona (seleccionar l’ordre de camps, noms de les taules…), d’una manera senzilla i ágil.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores en els indicadors de gestió econòmica municipal

Tancada

Objectiu

Desenvolupar i posar a disposició dels ajuntaments d’un nou mòdul al portal de Govern Obert i Transparència amb diferents indicadors de gestió econòmica, amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul ha de facilitar visualitzar al portal un seguit d’indicadors, concretament:

• Pressupost
• Endeutament
• Inversions
• Càrrega fiscal
• Liquidació d’ingressos i despeses
• Superàvit / dèficit

Amb la possibilitat de visualitzar-ne l’evolució els darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure’ns l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores als ítems associats amb organització municipal

Tancada

Objectiu:

Aproximar la transparència a la ciutadania a partir de la millora de la i informació relativa als ítems relacionats amb "organització municipal". Concretament:

• Cartipàs i organització política
• Càrrecs electes
• Grups polítics / municipals
• Òrgans de govern i funcions
• Alts càrrecs i càrrecs eventuals

Aquesta millora passa pel desenvolupament i posada en marxa d’un nou mòdul que permetrà als ens locals informar tots aquests ítems d’una manera més dinàmica, clara i intuïtiva per a la ciutadania, amb la possibilitat de millors recursos gràfics, així com la descàrrega de les dades en format obert.

Via Oberta

Formulari únic de sol·licitud de serveis per procediment i nou formulari AEAT

Tancada
 • formularis
 • posada en funcionament
 • guia de com sol·licitar el serveis
 • guia de com sol·licitar AEAT,
 • formacions i traspàs a CAU
Via Oberta

Auditories IDESCAT

Tancada

Auditories IDESCAT Compliment conveni amb IDESCAT

Via Oberta

Realització, acompanyament i gestió de totes les auditories mensuals de l'INSS

Tancada

Auditories INSS 2019

Via Oberta

Actualització de les Cartes de Serveis

Tancada

manteniment de les cartes existents, elaboració de noves, incorporació de noves modalitats

Via Oberta

Modificació de tota la normativa d'autorització

Tancada

Actualització de la normativa associada a les altes dels serveis.