Full de ruta AOC

Components Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció
Còpia

Desenvolupar nova versió aplicació nativa CÒPIA

Resolta

Incloure a l'aplicació nativa de CÒPIA les següents opcions:

 • Quan un escàner té doble alimentador poder escollir l'alimentador: safata i cristall
 • Quan un usuari té més d'un escàner connectat poder escollir l'escàner amb el qual voldrà fer la còpia
e-Contractació

Millores a gestió de licitadors

Resolta

Traspàs de les funcionalitats de Gestió de Licitadors a Sobre Digiital únicament dels expedients licitats mitjançant aquesta eina.

e-Notum

Possibilitar tramitació atesa

Tancada

Definició dels serveis i pantalles que permetin l'accés a les notificacions mitjançant tramitació atesa.

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Notum

Possibilitar consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

Tancada

Noves pantalles de ciutadà que permetin fer la consulta de totes les notificacions d'un ciutadà

e-Tram

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

Resolta

Definició, redacció i adjudicació del nou plec eTRAM

e.FACT

Incorporació d’un servei d’antivirus a eFACT.

Tancada

Verificar que els documents adjunts que poden acompanyar una factura estan lliures de virus

e.FACT

Definició i publicació dels canals webservices eFACT basats en DIR3

Tancada

Creació d'un nou canal d'accés a eFACT que permeti el lliurament i la consulta de factures mitjançant serveis WEB

e.FACT

Implementació i lideratge de l'equip del Centre de Competències eFACT

Tancada

Incorporació a l'equip de l'eFACT d'un Centre de Competència per a la millora del servei

e.FACT

Permetre la consulta massiva de factures a la bustia de l'emissor de factures

Tancada

Permetre la consulta de factures d'un ciutadà.

EACAT

Millorar la visualització del detall dels tràmits

Tancada

Objectiu
Millorar la visualització de la informació que es mostra en el detall d'una tramitació de l'EACAT

Què hem fet?
El 06 de maig de 2020 despleguem una nova versió que permet visualitzar la informació i documentació del detall dels meus tràmits d'una forma més amigable i usable. Per a més informació consulteu aquí

EACAT

Millores espai el meu ens de la pestanya de Configuració de l'EACAT (fase 2)

Tancada

Objectiu
Els canvis o millores que s'han d'incloure en aquest apartat són les següents:

 • Afegir un apartat amb informació sobre el registre de l'ens: adreça postal a efectes enviament documentació física
 • llistat dels assentaments que no s'han consolidat correctament

Què hem fet?
El 29 de juliol del 2020 despleguem una nova versió que inclou noves funcionalitats als gestors d’usuaris de l’ens, a través de la secció El meu ens, dins de Configuració.

El meu ens es transforma en un espai d’informació general i de realització de tasques de manteniment (informació general, adreçes i un espai per consultar els assentaments de registres erronis). [Més informació|https://www.aoc.cat/2020/1000274347/el-meu-ens-noves-funcionalitats-dins-deacat/]]

EACAT

Actualitzar sistema d'avisos tramitacions EACAT

Tancada

Objectiu
Estudiar la possibilitat de modificar el sistema d'avisos actual per a que inclogui totes les tramitacions relacionades amb l'ens

Que hem fet?

S'ha realitzat un estudi intern per valorar la possibilitat d'incloure avisos per la tramitació dels formularis PDF. El resultat de l'estudi desaconsella fer aquest evolutiu ja que s'han de fer canvis a nivell de connectivitat entre les dues plataformes que no es poden assumir. 

EACAT

Millores al catàleg de serveis

Resolta

Objectiu
Revisió i millora del catàleg actual i les seves funcionalitats, per tal de facilitar-ne el seu ús

Què hem fet?
El 08 d'abril despleguem una nova versió del catàleg de serveis i tràmits que permet cercar i visualitzar-los de diferents maneres: per temes, sub-temes, tipologies i prestadors. Més informació

El 14 de desembre es desplega una nova versió que inclou millores en la presentació de les fitxes dels serveis i tràmits. Més informació

ERES

Millores mòdul de registre d’entrada i sortida ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Crear models de plantilles personalitzades a les necessitats dels usuari per generar els llistats i llibres de registre.
 • Crear funcionalitat per anul·lar un assentament mitjançant una diligència.
 • Definir les tipologies documentals
ERES

Desenvolupar i oferir una capa de serveis web a ERES 2.0 per a la integració amb altres sistemes d’informació externs al Consorci AOC

Resolta

En concret, aquest catàleg de serveis web s’ha d’organitzar en funció dels diferents mòduls que ofereix l’ERES 2.0:

 • Serveis web que permetin gestionar el mòdul de persones i territori
 • Serveis web que permetin la gestió dels documents incorporats al repositori documental
 • Serveis web que permetin gestionar els assentaments del mòdul de registre d’entrada i sortida de documents
 • Serveis web que permetin gestionar els expedients del mòdul de registre d’expedients
ERES

Millores mòdul d'administració ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Càrrega massiva de dades de tercers en el mòdul de persones i domicilis.
 • Vinculació del quadre de classificació/catàleg de procediments a les àrees i unitats de treball per facilitar l’assignació del procediment quan es fa l’alta d’un assentament i/o expedient.
 • Desenvolupar un apartat d’estadístiques d’ús de l’eina per poder monitoritzar l’ús del servei.
ERES

Millores mòdul registre d'expedients ERES 2.0

Resolta

Inclou les següents millores:

 • Millores a la gestió diaria dels registres afegint funcionalitat de diligència i anul·lació i de gestió de documents principals del registre.
 • Millorar el mòdul de transferències d’expedients finalitzats amb el servei iArxiu del Consorci AOC.
Formació

Definició del Pla Formació AOC

Tancada

Disseny i planificació de l'execució del pla formatiu 2020 als municipis del territori (ajuntaments, consells comarcals)

Formació

Acompanyament als Consells Comarcals

Tancada

Acompanyament a un mínim de 10 formacions de Consells Comarcals

Formació

Continguts per a les formacions virtuals

Tancada

Millora dels continguts actuals per a la realització de les formacions virtuals.

Formació

Disseny de noves formacions per a 5 serveis

Tancada

Dissenyar nous models de formació per a 5 serveis.

FUE - Tramitació activitats empresarials

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Resolta

Adaptació al nou model de gestió de FUE

Hèstia

Incorporació eina de cribratge SSM-CAT a l'Hèstia

Tancada

Cal incorporar eines de cribratge a l'Hèstia que permetin als professionals prendre decisions basades en resultats objectius

idCAT

Descàrrega idCAT Certificat en P#12

Tancada
Registre Unificat (MUX)

Suport a la integració dels serveis AOC al MUX 3.0 (millora qualitat de dades)

Tancada

Objectiu
Aconseguir que les aplicacions o serveis del Consorci AOC que consumeixen el servei MUX (per exemple, e-TRAM, EACAT, e.FACT, e-NOTUM) s'integrin progressivament al MUX 3.0 i que es millori la qualitat i quantitat de dades que es poden informar al fer un assentament de registre: més informació sobre l'interessat, sobre el procediment o tràmit, etc.

Representa

Implantar indicadors de disponibilitat de servei

Tancada

Implantar sondes de monitorització de la disponibilitat del servei tant a l'entorn d'empleat públic com a l'entorn de ciutadania.

Representa

Disposar d'un entorn de ciutadania a producció

Tancada

Cal disposar d'un entorn de producció per tal que la ciutadania pugui accedir a Representa.
Caldrà:
1.- Determinar el domini
2.- Crear l'entorn tècnic a PRO on poder desplegar l'aplicació

Representa

Creació FAQs portal de suport - Entorn Ciutadania

Tancada

Elaboració de les FAQs per al portall de suport relatiu a l'entorn de ciutadania

Representa

Millora de testos automàtics de la plataforma

Tancada

Millora dels testos de la plataforma:

 • Representacions
 • Persona
 • Catàleg de tràmits
 • Validació de documentació
 • Validació representacions
Representa

Incorporar informació LOPD al portal de ciutadania

Tancada

Cal incloure la informació de LOPD en el moment de recollir les representacions

Representa

Millores rendiment i optimització SQL

Tancada

Optimització de processos a nivell de base de dades

Representa

Incorporar xml evidència de consulta- portal empleat públic

Resolta

Quan es realitza la consulta manual al portal d'empleat públic de si una PF o PJ pot actuar en nom d'una altra PF o PJ a partir de la pestanya de validació:

 • per un ens concret
 • per un tràmit concret
 • per una capacitat concreta
 • en una data concreta

Retorna un ok o un ko, però cap evidència. Caldria permetre la descàrrega de l'evidència en xml o pdf.

Mar Batalla, què creus que cal aportar? Gràcies

Transparència

Potenciació de la sindicació de conjunts de dades AOC amb el portal de la Generalitat

Tancada

El portal de dades obertes AOC disposa de diferent informació del món local que pot tenir ser d'interès de sindicar amb la solució de portal de dades obertes que disposa la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, si l'any 2019 es van sindicar 5 conjunts de dades, per aquest 2020 es proposa arribar a una vintena de conjunts de dades compartits. Cal destacar que aquests conjunts de dades del món local quedaran així també púbics a datos.gov i al European Data portal.

Transparència

Fomentar mecanismes que facilitin la transparència des de l’origen

Tancada

Objectiu

Una de les principals necessitats dels portals de transparència és faciltar la seva integració amb back-offce de gestió per automatitzar la información publicada als diferents ítems de transparència.

L’aposta del servei és fomentar l’automatització de la publicació a partir de la informació que l’ens publiqui al seu portal de dades obertes (on disposa de capacitat per autogestionar els conjunts de dades que hi publica).

L’objectiu per aquest 2020 és doncs millorar les actuals solucions d’automatització de dades entre els dos entorns, facilitant una relació més directa entre el portal de DDOO i els ítems de transparència, tot afavorint mecanismes que permetin a l’entorn de trnasparència gestionar millor les dades que relaciona (seleccionar l’ordre de camps, noms de les taules…), d’una manera senzilla i ágil.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores en els indicadors de gestió econòmica municipal

Tancada

Objectiu

Desenvolupar i posar a disposició dels ajuntaments d’un nou mòdul al portal de Govern Obert i Transparència amb diferents indicadors de gestió econòmica, amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul ha de facilitar visualitzar al portal un seguit d’indicadors, concretament:

• Pressupost
• Endeutament
• Inversions
• Càrrega fiscal
• Liquidació d’ingressos i despeses
• Superàvit / dèficit

Amb la possibilitat de visualitzar-ne l’evolució els darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure’ns l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Transparència

Fomentar visualitzacions de dades més comprensibles: millores als ítems associats amb organització municipal

Tancada

Objectiu:

Aproximar la transparència a la ciutadania a partir de la millora de la i informació relativa als ítems relacionats amb "organització municipal". Concretament:

• Cartipàs i organització política
• Càrrecs electes
• Grups polítics / municipals
• Òrgans de govern i funcions
• Alts càrrecs i càrrecs eventuals

Aquesta millora passa pel desenvolupament i posada en marxa d’un nou mòdul que permetrà als ens locals informar tots aquests ítems d’una manera més dinàmica, clara i intuïtiva per a la ciutadania, amb la possibilitat de millors recursos gràfics, així com la descàrrega de les dades en format obert.

Transparència

Seguiment de la col·laboració de l'AOC en els diferents grups de treballs de la Xarxa de Governs Transparents (XGT)

Tancada

Objectiu

Durant aquest 2020 es preveu seguir participant en els diferents Grups de Treball de la Xarxa de Governs Transparents per anar avançant col·laborativament en diferents aspectes claus com ara:

• Preparar nous materials pel foment de la transparència al món local com guies, pels ens locals dependents, transparència i protecció de dades o retiment de comptes
• Col·laborar en els diferents textos normatius en curs
• Revisió dels ítems existents i creació de nous ítems
• Avançar en model d’autoavaluació de la integritat i bon govern
• Col·laborar en la coordinació de la formació al territori a través del GT de formació
• Avançar en un model de participació ciutadana de país a partir del GT Participació
• Fomentar el projecte Decidim Catalunya que impulsa la DG de Participació Ciutadana via el GT de participació

Transparència

Avançar en la creació d’un espai de difusió de bones pràctiques en ús i foment de les dades obertes

Tancada

Objectiu

És evident que l’interès de les administracions públiques en l’ús de les dades obertes s’incrementarà en els propers mesos, sigui per a millorar la divulgació de la informació, per automatitzar des de l’origen o per efectes de compliment de la legalitat. Paral·lelament també creixeran els recursos: models que s’ofereixen per a estandarditzar dades, bones pràctiques en determinats municipis que es podrien compartir, etc.

Així doncs és d’interès per part del servei de Govern Obert de poder oferir un espai al web de l’AOC per a poder explicar bones pràctiques, recollir estàndard i recursos que facilitin als ens locals disposar d’un repositori d’interès per al foment de les dades obertes a la seva organització.

Transparència

Avançar amb més fonts de dades que permetin automatitzar ítems de transparència

Tancada

Objectiu

De dades ni ha en moltes fonts supramunicipals però no totes són òptimes o, en molts casos no estan en format obert.

És objecte de l'AOC seguir avançant en l'obtenció de noves fonts d’informació públiques i privades (o millorar les existents), per així fomentar més fonts de dades que puguin automatitzar-se als ítems del portal de transparència, tot afavorint la qualitat de la informació, la reducció de tasques administratives als ens i la millora de la informació que es mostra a la ciutadania.

Transparència

Fomentar l’ús del portal de dades obertes AOC al món local

Tancada

Objectiu

A 1 gener de 2020 hi ha 12 ens que publiquen dades obertes pròpies amb solució AOC que permet autogestió. Es preveu per aquest 2020 com a mínim duplicar aquesta dada.

Transparència

Incrementar el nombre de conjunt de dades estandarditzats pel món local

Tancada

Objectiu

A 1 gener de 2020 es compta amb 5 conjunts de dades estandarditzats publicats. Es preveu arribar a finals de 2020 amb una oferta d’un mínim de 25 conjunts estandarditzats pel món local.

Via Oberta

Integració DGT PID

Tancada

Bon dia,
Obro tiquet sobre la futura integració amb PID del servei de la DGT.
Penjo la informació del servei i pregunto a Suport els ens integrats en aquests moments per decidir compatibilitat.

Via Oberta

Formacions Via Oberta EAPC + ajuntaments i CC

Tancada

Explicar el funcionament de Via Oberta i, en especial, el seu formulari

Via Oberta

Auditories periòdiques de consum de les dades

Tancada

Auditories INSS, DGP, IDESCAT.
Realització, acompanyament i gestió de totes les auditories mensuals de l'INSS, DGP, IDESCAT i altres ens emissors de la informació.