Full de ruta Portasignatures

Resum Estat Actualitzat Data necessitat Descripció

Posada en marxa integració idp EACAT al portasignatures

En Progres

Durant el 2018 es va fer el desenvolupament necessari per autenticar als usuaris del Portasignatures amb EACAT. Es tractaria que, durant el 2019, es posi en marxa aquest desenvolupament. Per això, cal fer una càrrega dels permisos dels usuaris de porta signatures al EACAT, ja que aquests permisos s'actualitzen a la plataforma cada cop que es fa un login.

Integració Portasignatures amb Signador

Oberta

Actualment el Portasignatures utilitza un sistema propi per portar a terme les signatures dels documents. Es requereix que el sistema de signatura utilitzat sigui el comú que està integrat a la resta de serveis del Consorci, i que oferim al conjunt de les Administracions Públiques Catalanes.