Jira credits

Roll credits...

Informació de la llicència de JIRA

JIRA v8.5.4

Copyright © 2002 - 2020 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Lus daquest producte està subjecte als termes del Acord dusuari final dAtlassian, a menys que sespecifiqui el contrari.

Aquest producte inclou software desenvolupat per l Apache Software Foundation.

Aquest producte també inclou les següents llibreries que estan cobertes per la llicència GNU LGPL:

Aquest producte inclou codi escrit per terceres parts

Detalls addicionals sobre aquest o altre codi de tercers inclòs en aquest producte, inclòs copyright aplicable, avisos legals i de llicències, estan disponibles al directori "llicències" al directori dinstal·lació del JIRA.

Informació de llicència per a Plugins de JIRA

JIRA Service Desk Application v4.5.4

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Aquest plugin inclou les següents llibreries cobertes per la llicència GNU LGPL:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

JIRA Agile v8.5.4

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.