Tecles ràpides

Accès directe Globals

 • Anar a Portal:
  g llavors d
 • Examinar un projecte:
  g llavors p
 • Cercar Incidència:
  g llavors i
 • Administration Quick Search:
  g llavors g
 • Cerca ràpida:
  /
 • Crear una Incidència:
  c
 • Quick Operations:
  .
 • Obrir accès directe a ajuda:
  ?
 • Submitejar Formulari:
  Alt + S
 • Submit a description or comment:
  Ctrl + Enter

Navegación por Incidencias

 • Veure Incidència Seleccionada:
  o o Enter
 • Següent Incidència:
  j
 • Incidència Anterior:
  k
 • Toggle issue fullscreen:
  z
 • Dock/Undock the Filters Panel:
  [
 • Següent Ítem:
  n
 • Ítem Anterior:
  p
 • Cerca del focus del camp:
  f
 • Cerca incidències:
  u
 • Switch filter view:
  t
 • Detail View Order by:
  y
 • Select issue detail view:
 • Select list view:

Accions d'incidència

 • Modificar Incidència:
  e
 • Assignar Incidència:
  a
 • Comentar sobre una incidència:
  m
 • Editar Etiquetes Incidència:
  l
 • Jump to fields for editing:
  ,
 • Assign To Me:
  i